Khóa Tiếng Anh Thiếu niên (11 - 15 tuổi) - Chương trình Bộ Giáo Dục

Khóa Tiếng Anh Thiếu niên (11 - 15 tuổi) - Chương trình Bộ Giáo Dục

 
 
- Khóa học bám sát nội dung kiến thức của sách giáo khoa, hỗ trợ các em ôn luyện kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. 
- Khóa học được xây dựng nhằm đảm bảo cho các em nắm vững kiến thức nền tảng theo chương trình Bộ Giáo Dục và đạt kết quả tốt trong các kỳ thi ở trường. 
 
Giáo trình học tương ứng với sách học chính khóa theo Sở Giáo Dục Đà Nẵng quy định:  
+ Lớp 6: Sách Smart World 
+ Lớp 7, 8 và 9: sách cũ của Bộ Giáo Dục 
- Đội ngũ Giáo viên Việt Nam và Giáo viên Nước ngoài có bằng cấp đạt chuẩn.
- Đội ngũ Giáo viên có kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh nhiều năm.

Đăng ký ngay để trải nghiệm học tiếng Anh tại Anh ngữ Up&Up – nơi đã giúp rất nhiều học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Giờ đến lượt bạn...