PH. Em Phương Thảo – Kelly

PH. Em Phương Thảo – Kelly

Là phụ huynh tôi rất yên tâm khi gửi con vào trung tâm Up&Up. Các giáo viên ở trung tâm này rất nhiệt huyết và dày kinh nghiệm. Ngoài giờ học các con còn có những buổi học ngoại khóa với giáo viên nước ngoài. Tôi hy vọng học ở đây con tôi sẽ trưởng thành một cách vượt bậc trong tương lai. Tôi chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo ở trung tâm rất nhiều!!!