khanhdungfcn0908@gmail.com

Võ Thị Khánh Dung

Tôi rất hài long về trung tâm, các cô ở đây rất nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ con tôi. Khi tìm hiểu về địa điểm để con phát triển thì Up&Up đã là một lựa chọn tuyệt vời với tôi và con.