thinh.coi.555@gmail.com

PH. Em Danny - Đăng Khoa (chị Yến)

Gia đình mình rất cảm ơn các cô giáo ở trung tâm Up Up, đặc biệt là cô Lan Chi, đã hết lòng dạy ngoại ngữ cho các cháu. Cháu Phương Uyên, Anh Duy đã học qua rất tốt. Bây giờ đến cháu út Đăng Khoa đang học ở đây. Cháu rất vui và rất thích, về nhà con tự tin nói tiếng Anh. Đội ngũ giáo viên ở trung tâm rất chuyên nghiệp và nhiệt tình.